Nuttige links

Onze installateur en leveranciers     


Nuttige adressen

kampc.be

Woonkantoor van je gemeente

Energiehuizen van je regio

www.duurzaamwonen.be

www.bohuis.be                info@bohuis.be totaalaannemer bouwcoördinatie

Bo huis bv.  Energetische renovaties

Wonen in Vlaanderen-Mijn Verbouwpremie (MVP):

www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie    

www.mijnverbouwlening.be       

www.premiezoeker.be 

 • -  Provinciale steunpunten voor duurzaam bouwadvies, wonen en bouwen. In de Provincie Antwerpen kan je terecht voor gratis duurzaam bouwadvies op de website van Kamp C. Voor je vragen hoe je verbouwing aan te pakken. Waar te beginnen, hoe vang je je project aan? Voor een warmteplan op maat. Groenadvies, ontharden, vragen over energiegebruik, water, regenwater, materialen, premies en lening, fluvius, kinderopvang, scholen...  
 • - Woonkantoor: voor gratis renovatieadvies en info premies/lening, energiebesparing  en begeleiding.  Maak een afspraak met het Woonloket van uw gemeente of met een Energiehuis in uw regio.      woonkantoor@antwerpen.be           Raadpleeg welke premies u kunt aanvragen via de 'simulator 2024 bouwpremie' en  'premiezoeker'.  
 • De www.mijnverbouwpremie.be    is ook te financieren met een mijnverbouwlening.   Ze zijn online aan te vragen via 1 loket. Niet schriftelijk.  Zoek via  www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.      en      www.premiezoeker.be  Vraag mijn verbouwpremie aan via mijn bouwloket.
 • Je hebt recht op premies bij: Investeringen in Energie-efficiëntie en Woningkwaliteit

www.antwerpen.be/wonen-en-bouwen

ECOHUIS milieubureau Antwerpen  Turnhoutsebaan 139   2140 Borgerhout, locatie Mundo. Info@antwerpenvoorklimaat.be

energiehuis@antwerpen.be      www.antwerpenvoorklimaat.be  

www.antwerpenvoorklimaat.be/advies-begeleiding/EcoHuis-renovatiebegeleiding

www.duurzaamwonen.be/bouwen-en verbouwen/

 • - Duurzaamwonen.be/infosessies

www.duurzaamwonen.be/bouwen-en verbouwen/warmtepompboiler

Webinars wonen & energie www.duurzaamwonen.be 

Vlaanderen.be/energiesparen.be/test uw epc

Premies: www.duurzaamwonen.be

 • - Je kan je architect of aannemer aanspreken, zij weten/begeleiden als professional bij wat je moet doen en adviseren bij nieuwbouw, vernieuwbouw, renovatie, IER = ingrijpende energetische renovatie, slopen & heropbouw...BO HUIS leidt de energetische renovatie tot een goed einde.

Tip 1:   Voor je met de renovatiewerken aanvangt: bereid je goed voor met een adviseur van bvb het Woonloket van je gemeente, of een beno-vatiecoach die bij je thuis komt, Kamp C, een HUISdokter (bvb. www.IOK.be  van Energiehuis Kempen voor de particulieren) of een architect of aannemer.  Er is een verschil tussen een renovatie en een IER.

Voor een geothermische warmtepomp is het afhankelijk van de diepte van de boring of melding of vergunningsplicht van toepassing is. Zie Vlaanderen.be/bouwen-wonen--en-energie/groene-energie/warmtepomp 

Bij IER is er altijd een architect, en hij vraagt een stedenbouwkundige vergunning aan. Als je renovatie vergunning plichtig is doet een  erkende energiedeskundige A  een Energie-Audit EPB  in je woning. Een EPB -verslag is nodig voor aanvraag premies. Niet altijd.  De EPB-verslaggever stuurt het EPB-verslag naar het energie agentschap van de overheid. 

Tip 2:  Bespreek je renovatieplan met  je architect en/of aannemer/energiedeskundige.  Er zijn wettelijke normen en procedures verplicht. 

Tip 3:  Kies bij voorkeur één professionele totaalaannemer. Deze baseert zich op het bouwplan en energieplan. Hij/zij adviseert u en stemt  de werken op elkaar af  voor een gecoördineerde uitvoering.  Het is zijn vak, hij kent de bouwwereld en dit ontzorgt u volledig. Offertes worden opgemaakt, besproken en dat kan leiden tot een juridisch onderbouwde  overeenkomst tussen bouwheer en ondernemer. Vraag steeds om het attest van de aannemer. Bo Huis leidt de werken tot een goed einde. Uw totaalaannemer stelt als bouwcoördinator, vakkundig een team op vraag en maat van uw unieke project samen. De uitvoering van gebouwschilisolatie, technieken en afwerking gebeurt in samenwerking met een op maat samengesteld team bouw professionals, energiedeskundige, vochtdetectie en behandeling, ventilatieverslaggever, architect, binnenhuisarchitect, interieuradvies, stabiliteit ingenieur, veiligheidscoördinator,  asbestverwijdering, gebouwschilisolatie, dakwerken, dubbele of drievoudige hr beglazing, ramen en  deuren en ventilatie,  warmtepomp, verwarming, sanitair, tuinaanleg... indien vereist...

Na de werken ontvangt u van de aannemer een PID postinterventiedossier, dat u levenslang bijhoudt.

Hou bij je energetische renovatie rekening met  het verschil tussen energetische efficiëntie en energetische sufficiëntie.Zie Pixii.

buildwise.be                                                                Buildwise (voorheen wtcb)   Kennis en innovatiecentrum bouwsector!

                                                                                           RenoCheck@buildwise.be         Jouw gratis hulpmiddel om snel de toestand ve gebouw te bepalen. Veel succes met je renovatie!

BENOveren: wat, waarom en hoe?                                

Zie: renovatieverplichting voor residentiele gebouwen vanaf 2023  vlaanderen.be. Er zijn nieuwe wettelijke richtlijnen  voor renovatie en nieuwbouw 2024. Er is een eengemaakt premiestelsel in elk gewest.

De MIJNVERBOUWPREMIE en MIJNVERBOUWLENING

 • -Mijnverbouwpremie: 1 LOKET- DIGITAAL AANVRAGEN VIA ONLINE LOKET NA BEEINDIGEN VAN DE WERKEN,  behandelt  én renovatiepremies én premies voor isolatie én energiebesparende investeringen (energie efficiëntie). Het is 1 loket voor Fluvius en de renovatiepremie van Vlaamse overheid samen.

www.Vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. Je kan het zelf doen online of met hulp van het woonloket van je gemeente of energiehuis regio.   Ook geldig zonder EPC en voor elke burger want in kader van de groene energietransitie van ons hele woningpark.

Surf naar www.vlaanderen.be    Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan? Premie aanvraag tot 2 jaar na de laatste factuur. Vergeet het attest van de aannemer niet.

Voor werken die onder de MijnVerbouwPremie vallen kan je tegen voordelige rentevoet tot 60.000 euro lenen, af te betalen in maximum 25 jaar.

Investeringen in Energie-efficiëntie en Woonkwaliteit die voor premie en lening in aanmerking komen: 

Investeringen in Energie-Efficiëntie: dakisolatie-muurisolatie-vloerisolatie-hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepompboiler, gascondensatiektel.

Investeren in woningkwaliteit: elektriciteit en sanitair, binnenklimaat, ramen en duren.

Let op: bij nieuwbouw is een hybride warmtepomp en gas  vanaf 2025 niet meer toegestaan. Voor renovatie geldt dit niet.

De EPC label-premie van het Vlaams gewest en de kleine premie voor zonnepanelen zijn echter aan te vragen bij netbeheerder www.Fluvius.be  

In het Vlaams gewest heb je de www.premiezoeker.be  en in het Brussels gewest www.renolution.brussels  Je vindt er informatie over alle premies.

Bij vraag naar liquide middelen, alleen voor renovaties,  kan je terecht  op:

 www.mijnverbouwpremie.be voor woningen en appartementen in het Vlaamse gewest, steun voor je verbouwingen en investeringen in energie-efficiëntie +  investeringen in woningkwaliteit.

Surf naar Hoe vraag ik MijnVerbouwPremie aan. Digitaal Online aanvragen via

MijnVerbouwLoket:  www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie               

Informatie fysiek via Woonloket van uw gemeente of Energiehuis in uw buurt. 

 www.mijnverbouwlening.be  voor renovatie ondersteuning. Vroeger  via het Energiehuis van uw gemeente. Iedereen die in aanmerking komt, kan via de website www.mijnverbouwlening.be het nieuwe MijnVerbouwLoket bezoeken en een lening aanvragen. De actuele rentevoet is 2,75%. Zowel MijnVerbouwPremie als MijnVerbouwLening kunnen bij hetzelfde loket  worden aangevraagd. Vanaf maart 2024 hoeft de burger niet meer langs te gaan bij een fysiek Energiehuis in de buurt om een voordelige Verbouwlening aan te vragen. Online digitaal door uzelf aan te vragen. Voor verbouwinformatie is het loket er wel.

www.antwerpenvoorklimaat.be/energiehuis-mijnverbouwlening-particulier

 • -Mijnverbouwlening: DE AANVRAAG GEBEURT OP BASIS VAN OFFERTES = PRIJS RAMING VAN DE AANNEMER VOOR DE RENOVATIEWERKEN STARTEN (niet facturen, deze dienen om de lening uit te betalen)!

Om in aanmerking te komen voor een premie, lening moet het een DUIDELIJKE OFFERTE zijn. HOE, WAT, WELKE MATERIALEN. Je krijgt alleen wat op de factuur staat. VOOR DE PREMIE HEB JE HET TE DOWNLOADEN ATTEST VAN DE AANNEMER NODIG.

Voor isolatie van het dak is RD daksisolatie 4,5 nodig. Vloer FD waarde, om in aanmerking  te komen voor de premies en lening en dit moet op de offerte staan.

 

Dienstverlening bij energiebesparende renovaties, tips en advies bij een renovatie, begeleiding, aanvraag premies, vgl offertes...

-Vlaanderen:    mijnenergiehuis.be   

-Brussel:             www.homegrade.Brussels/contact

Vlaamse overheid NIEUWS. Vanaf najaar 2023 is er de aanvullende MijnVerbouwPremie aan eigenaar-bewoners voor investeringen in gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw. Middenste en laagste inkomenscategorie.

MijnVerbouwPremie in de middelste(35%) en laagste(50%) inkomenscategorie voor aanvragen tot eind 2024 van de totale kostprijs van de renovatiewerken. In 2025 zouden ze maar 35% meer dekken.

NIEUW: MijnVerbouwPremie VOOR WARMTEPOMPEN WORDT VERLENGD en BLIJFT VAN KRACHT VOOR AANVRAGEN TOT EIND 2025.

Versneld afstappen van stookolie en aardgas maakt dat er voor  eindfacturen vanaf 1 nov 2023  GEEN MijnVerbouwPremie meer is voor gascondensatieketels.

 

Het artikel op Livios, op 16-04-2024:' Verdwaalt in het premiebos? Zo vind je de juiste bouw-en renovatiepremies' en de  'Livios premielinker. Premies en subsidies'.

 

Antwerpen voor Klimaat, info@antwerpenvoorklimaat.be  is een overheidsorganisatie: je kan je online inschrijven op hun nieuwsbrief: "Renoveer je woning en bespaar".

Het  ECO HUIS geeft een online  "stappenplan, bereken je winst, renovatiechecklist"!

BBL Vlaanderen Bond beter leefmilieu. 

ODE Vlaanderen, duurzame energiesector

Rentesubsidie  als je binnen de 5 jaar een hoger EPC behaalt. Hoe energiezuiniger je renovatie hoe groter de rentesubsidie, soms zelfs negatieve interest.  Het is een renovatiekrediet als je een woning koopt met slechte energieprestatie en die energetisch renoveert naar een hoger EPC-label. Het moet altijd gelijktijdig samengaan  met je hypothecaire lening  en kijk of je  financiële instelling het al aanbiedt. Je kan lenen voor aankoop van een woning/appartement in het Vlaams gewest, voor  energetisch verbouwen en passief huis.  Je bent eigenaar bewoner, verhuurder of geen van beiden.  Je legt een EPC verslag voor en na de renovatie voor.

 • ZONNEPANELEN: 
 • Bij plaatsing in nieuwe en bestaande woning. Vlaanderen: vraag je  investeringspremie aan voor installatie. Terugverdientijd ongeveer 3 jaar. Surf op het www naar de
 • "ZONNEKAART" voor geschiktheid van je dak.
 • Nu is het begin van toekomst: zo tof: Soltech: ze kunnen van alles een zonnepaneel maken
 • www.premiezoeker.be   Officiële website van Wonen-Vlaanderen, Vlaamse overheid. Bouwen, wonen, renoveren. Alle premies op 1 plaats voor huren, verhuren, bouwen, verbouwen, aankopen woning...  op de online tool geef je je postnummer in en je krijgt overzicht van alle premies, incl. gemeentelijke premies en eventuele btw voordelen zoals verlaagd btw tarief. Bv. wat zijn je rechten als  kwetsbare huurder in de privé voor huur en isolatiepremie in slecht geïsoleerde huurwoningen.   Premies voor betere isolatie, investering in hernieuwbare energie, elektrische en sanitaire installaties.
 • Ook bij vochtbestrijding en stabiliteitswerken is er financiële ondersteuning. www.Premiezoeker.be  Vlaanderen/Wonen in Vlaanderen MVP MijnVerbouwPremie
 • Renolution-programma: www.renolution.brussels   geeft een overzicht van alle premies in het Brussels gewest. Klik onderaan op "Alle premies".  
 • Geen verhoging KI na aanvraag isolatie- of energiepremie bij energiebesparende investeringen zoals dak-muur-vloerisolatie, hoog rendementsglas en warmtepomp. Wel verhoging KI bij uitbreiding bewoonbare oppervlakte, zolder die woonruimte wordt, of cv.
 • Vlaamse aanpassingspremie voor 65+. Verbouwen in het Vlaams gewest gericht op noden bij het ouder worden. SENIOR Oplossingen voor aangepaste technische en sanitaire installaties en verbouwingswerken voor toegankelijkheid vd. woning.
 • www.fluvius.be Energiescan Vlaanderen, (gratis) energie expert aanvragen bij netbeheerder.
 • Premie voor zonnepanelen en Vlaamse epc-labelpremie aan te vragen bij Fluvius. Bekijk online premievoorwaarden 2024.
 • Laat de draagkracht en geschiktheid van je dak controleren bij groen dak en zonnepanelen.  Voor ingebruikname van de zonnepanelen heeft u een RESCert-keuring én AREI-keuring nodig, van elk een volledig verslag dat opgesteld is  door een erkende keurder en waarvan u een kopie bezorgt aan uw netbeheerder van uw gewest. 
 •  www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.be  en  www.vlaanderen/mijnverbouwlening.be   
 • Brussels hoofdstedelijk gewest: renolution.brussels
 •  www.homegrade.Brussels/contact  en www.leefmilieu.brussels
 • EPC voor residentiële eenheid/www.vlaanderen.be
 • Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen vanaf 2023/www.vlaanderen.be
 • Afbraak-en wederopbouw-nieuwe maatregelen: 6% ipv 21%btw  Zie Fod financiën en
 • Sloop- en heropbouwpremie vanuit Vlaanderen. Afbreken en nieuwbouw kan voordeliger zijn. Hou de overheidsbeslissingen hieromtrent in de gaten. 6% btw.
 • Korting op onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouw.
 • Btw aan 6% bij renovatie privéwoning ouder dan 10 jaar. Te factureren rechtstreeks aan eindverbruiker. De werken dienen uitgevoerd door dezelfde aannemer!
 • Btw aan 6% bij aankoop warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, ook voor recentere huizen en nieuwbouw.
 • Maakjemeterslim.be/premie-sew. Premie voorwaarden 2023 voor aankoop en plaatsing slim sturingsapparaat bij Fluvius. 
 • Het digitale paspoort van je woning:     woningpas@vlaanderen.be
 • woningpas@vlaanderen.be 
 • www.vlaanderen.be/veka = Vlaams Energie-en Klimaatagentschap.  Omgevingsvergunning verbiedt vanaf 2025 aardgas bij nieuwbouw. Groei te verwachten toepassing warmtepomp. Gemiddeld E-peil blijft dalen.
 • Online tool van Vlaams-Energie-& klimaatagentschap om te zien hoe energiezuinig je woning is: 'Test-uw-Epc'
 • www.duurzaamwonen.be   Woon-en energieloket,  energie, leningen, premies, renovatieondersteuning. Maak je woning klaar voor morgen.
 • Embuild (beroepsorganisatie en nieuwe naam voor de confederatie bouw)

Onafhankelijk kennisplatform energieneutraal bouwen.   (Passiefhuisplatform)

 

Regeneratief bouwen, positieve impact bouwen en wonen op aarde, maatschappij, welzijn, gezondheid.

 

www.Ecobouwers.be  van BBL.

Vlaanderen: mijnenergiehuis.be

Brussels gewest: Homegrade

Je kan terecht bij het energie woonloket van je gemeente of stad, voor:  overheidspremies en rentesubsidie (noemde vroeger renteloos renovatiekrediet),  verbouwleningen, verbruik, sluipverbruik, capaciteitstarief, EPC-labelpremie (als je renoveert van label E, F naar lager label tot A) info en advies over thuis energiebesparen. Zie Ecohuis voor  Antwerpen en Fluvius.

 

2024: woningen jonger dan 10 jaar kunnen genieten van een verlaagd btw-tarief  aan 6 procent voor de installatie van warmtepompen.

Asbestverwijdering+ isolatie geeft recht op een premie.

  

 • ADVIES. Gratis advies Vlaanderen. Bij de energiehuizen van uw regio. Bij een woonkantoor in Antwerpen (woonkantoor@antwerpen.be) vindt u een adviseur van de stad Antwerpen die ook gratis bij u thuis kan komen. Bouwadvies ook bij Kamp C. Dat hoort later bij energiehuizen. Idem Iok Kempen. U ontvangt bouw & renovatieadvies, advies over aanpak, wonen, verbouwen, huren en verhuren, kopen in Antwerpen, advies over premies voor-tijdens-na de renovatiewerken, advies van aanpak bij vocht en schimmel...
 • Homegrade gratis advies Brussel      RENOLUTION Brussels    ECORENO-krediet Brussel
 •  EPB : verplicht bij vergunning plichtige renovaties: EPB-eisen staan voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Een EPB -audit laat je uitvoeren door een ENERGIEDESKUNDIGE type A, erkend EPB verslaggever.  Verplicht bij nieuwbouw, vernieuwbouw, IER, en bij  renovatie met verwarming en koeling van een gebouw met stedenbouwkundige vergunning en melding. Die meet het energieverbruik door isolatie, technieken, ventilatie,  en hoe dit te optimaliseren. Het is indicatief tot na de reële uitvoering. Je kan het zo correct mogelijk laten berekenen.   Het EPC, energieprestatiecertificaat geeft  de energiezuinigheid van je woning weer met een score en staat voor de energiezuinigheid.  Een EPC of energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een woning is met een label.  Een energie audit, scan, metingen, met EPB verslag is een stap bij energetische renovaties en gebeurt tegelijk met de verbouwing en nadien wordt een EPB-verslag opgesteld dat ingediend wordt bij het energieagentschap door de verslaggever, waarmee u recht heeft op premies bij halen van de wettelijke norm. Bij een IER heb je een verplichte EPB-aangifte. EPB-aangifte is een definitief rapport dat beschrijft hoe het bouwproject in werkelijkheid is uitgevoerd op vlak van energieprestatie en binnenklimaat. Samenwerking met  de architect/aannemer. Bij EPB energieaudit kijkt men naar de actuele energetische situatie van je woning voor je renovatie aanvangt en het geeft aanbevelingen om de woning zuiniger te maken, gebouwschil, technieken. Je contacteert een energiedeskundige en ontvangt een persoonlijk EPB verslag van de huidige toestand van de woning met advies voor energie-efficiëntie en raming kostprijs.  Er komt een EPB Bouw certificaat na ingebruikname. Het kan een architect zijn, een HUISdokter, advies in een Energiehuis, een energiedeskundige type A, ingenieur stabiliteit, waarop je aannemer/installateur zich kan baseren.  Verplicht voor nieuwbouw,  een energetische renovatie bij warmte en koeling, en ook voor een IER ( bvb label A+  of passief).
 • Als een erkende energiedeskundige van het Type A de audit doet van je woning,  ontvang je  een officieel keuringsverslag  type A dat geldig is op officiële documenten van je woning en dat is een ander EPC dat verplicht is bij verkoop en verhuur. Maar het is ook verplicht voor de gemeenschappelijke delen van appartementen.  Ook  keuring van asbest en elektriciteit is vereist. Sommige architecten- en binnenhuisarchitecten- bureaus  voeren ook  energieaudits uit.
 • Let op: voor aanvang  renovatie is enkel een kantoor berekening niet voldoende. Wij adviseren: vraag  een energieaudit aan voor een EPC mét plaats bezoek, energieadvies, raming kostenplaatje, van een erkende energiedeskundige type A, die bij je thuis komt metingen uitvoeren en een scan maakt. Voor en na de werken. Dat is betalend.  Ook een HUISdokter van het energiehuis van je regio (echter nog in uitrol en niet voor aannemers) kan jou persoonlijk en gratis begeleiden!  Op de website Vlaanderen bouwen-wonen-energie vindt u een lijst van erkende energiedeskundigen type A voor epc.  Surf ook naar Energieprestatie normen regelgeving EPB-eisen. Er zijn eveneens kwalitatieve erkende onafhankelijke energiebureaus.
 • Stedenbouwkundige informatie vraagt je aan bij je gemeente.  Officiële richtlijnen over (bij)bouwen en verbouwen, vergunningen. 
 • Bijna-energieneutraal bouwen(BEN) is standaard in Vlaanderen en Europa. De woningen halen de  weinig energie die ze nodig hebben voor verwarmen, ventileren, koeling, warm water, uit groene energiebronnen.
 • BO Huis, BEN & BETER
 • Elke eigenaar van een Vlaamse woning kan zich inschrijven voor advies van een gratis BENOvatiecoach. Voor advies, studie, aankoop, uitvoering: Fluvius
 • Een coach is zowel gratis als betalend en zowel met als zonder bezoek aan je huis. Hij/zij bekijkt wat er nodig is voor een energetische renovatie. 
 • Bij het woonkantoor van je stad/gemeente kan je een afspraak maken aan het woonloket voor gratis verbouw advies door een architect.  Je kan er ook terecht voor een afspraak over renovatiepremies waar je recht op hebt bij deze energietransitie.
 • www.fluvius.be
 • Een EPC-labelpremie (Fluvius) bij energierenovatie. 
 •  Zie EPC-wegwijzer vlaams energie-en klimaatagentschap   uw situatie   Een lage EPC-score zoals label A  is een na te streven energieprestatie,  dwz hoe minder energie je nodig hebt om je woning te verwarmen.
 • Eigenaars van appartementen in Antwerpen en vereniging van mede eigenaren kunnen terecht bij het Ecohuis voor gratis renovatiecoaching.
 • Bij collectieve renovaties is de BENOvatiecoach gratis
 • Eengemaakte premie  vanuit de Vlaamse overheid.(Bevat samen en is in de plaats van de Federale overheid, Provinciebestuur, stad-en gemeentebestuur, netbeheerder).
 • Vragen over energie, duurzaam bouwen, wonen en leven: In Vlaanderen kan je terecht bij het energiehuis van je regio. info@antwerpenvoorklimaat.be     www.antwerpenvoorklimaat.be   Webinar: 'Je voortuin op z'n best'  Doe de V test, welke energieleverancier is het best voor jou...
 • mijnenergiehuis.be    
 • energiehuis@antwerpen.be
 • www.kempen2030.be/HUISdokter    Energie besparen? Vraag een gratis huisbezoek aan bij Iok. Advies en begeleiding bij aanvang van je renovatie.  Energiehuizen zou dit uitrollen in heel Vlaanderen en het is  bedoeld voor de opdrachtgevers/bewoners.
 • Een tool waarop je je postnummer en gemeente ingeeft en een overzicht krijgt vind je bij Livios.
 • Alles over de nieuwe renovatieverplichting: Antwerpen voor Klimaat
 • Antwerpen voor klimaat. "Renoveer je woning en bespaar". "Stappenplan, bereken je winst, renovatie checklist". Online + nieuwsbrief van Eco Huis!
 • In Brussel kan je terecht bij Advies-en begeleidingscentrum Homegrade.
 • Als klant kan je een TERUGLEVERINGSCONTRACT afsluiten met je energieleverancier voor terugleververgoeding bij zonnepanelen en digitale meter,  teruggave van groene stroom.
 • Zie injectietarieven 2024. Bij digitale meter + zonnepanelen. Je zet wat je teveel hebt en niet verbruikt terug op het net en je krijgt geld terug. Prijsvergelijken bij verschillende leveranciers via 'mijnenergie.be':
 • www.mijnenergie.be en ook via V-test van de  VREG. Mijnenergie.be is gecertificeerd door CREG.
 • Bij nieuwbouw, vernieuwbouw en renovatie zijn er wettelijke verplichtingen, EPB, energie, vergunningen en premies. Zo kan je KI stijgen bij een renovatie en dus ook je belasting.
 • INFO over beleidsinformatie, energiezuinig bouwen, premies, cijfers, EPB, EPC, groene energie en klimaat bij Vlaams-Energie en Klimaatagentschap VEKA. 
 • www.vlaanderen.be/veka
 • Documenten die verplicht nodig zijn om MijnVerbouwPremie online  te kunnen aanvragen.  Zie Vlaanderen.be .  Hoe vraag ik MijnVerbouwPremie aan.  Je moet ook attesten voor de aannemer downloaden. De uitvoerende aannemer vult het attest in. Attesten die in aanmerking komen bij verbouwing.  Premiepagina's per categorie van werken.  Premies die niet behoren tot MijnVerbouwPremie 
 • Attest voor:    asbest in combinatie met isolatie van dak en buitenmuur.
 •      II                    buitenmuurisolatie
 •      II                    dak-zolder
 •      II                    kelder vloer
 •      II                    ramen en deuren
 •      II                    warmtepompboiler warmtepomp,  condensatie ketel
 • Bij verkoop heb je nodig: geldig asbestattest bij OVAM, een lijst van deskundigen voor de meting vindt u daar. Het resultaat  is te raadplegen via  uw woningpas. Zie Vlaanderen, natuur, milieu, klimaat, afval.
 • Keuringsattest van de elektrische installatie (AREI)
 • Keuring gasinstallatie.
 • Bodemattest OVAM
 • info uit kadaster
 • erfgoedwaarde
 • overstromingsgevaar
 • energieprestatiecertificaat EPC
 • Op het postinterventiedossier PID staan de technische gegevens van uw gebouw. Bij verbouwing met een aannemer houdt u dit document levenslang bij. 
 • Vanaf 1 mei 2023: Regelgeving EPC-plicht bij alle vormen van notariële overdracht voor residentiële als voor niet-residentiële gebouweenheden. R en NR lijkt zgz op elkaar, maar een EPC NR wordt bepaald op basis van de gemeten productie van  hernieuwbare energie en de gemeten energieverbruiken. Zie veka controle en boete bij overtreding. Zie EPC-wegwijzer 'Vlaanderen is energie en klimaat van de Vlaamse overheid'.
 • Er is een verschil tussen de verplichte EPC keuring door energiedeskundige type A en het vrijwillig energierapport type B.
 • Energiedeskundige type A:  voert een energie-audit uit bij je thuis en geeft energieadvies voor de renovatie van je woning.  Deze energiedeskundige type A voert een EPC keuring uit en levert een officieel en geldig EPC attest Type A erkend door VEA= Vlaams energieagentschap. Je kan het doen om de huidige energetische toestand van je woning te weten, uitgedrukt in een label. Na  de energetische renovatie kan je opnieuw  laten opmeten en kom je je nieuwe  epc-label te weten.  Je kan dan een premie aanvragen als dat label hoog genoeg is.    Verplicht bij verkopen en verhuren. 
 • Een energie audit voor een EPB wordt uitgevoerd ter plaatse met meting en scan, door een erkend energiedeskundige type A. Je contacteert die bij aanvang van je energetische renovatie indien die vergunning plichtig is. De EPB-audit dient als basis voor je aannemer/architect en loopt tegelijk met de werken. Ze bekijken met jou en op het rapport staat advies voor verbetering van gebouwschil, technieken en ventilatie.
 • Energiedeskundige type B: een energieaudit met advies voor het energiezuiniger maken van je woning. Niet verplicht. Met verslag vrijwillig energierapport.
 • Energiedeskundige type C: musea, ziekenhuizen, scholen, publieke gebouwen.
 • Energiedeskundige type D: winkels, horeca, handel.
 • Een EPB verslaggever doet een studie bij nieuwbouw om de wettelijke eisen voor energie met aandeel hernieuwbare te behalen. Dat kan de architect zijn of energiebureau.
 • De energiedeskundige meet voor én na de renovatie het energieverbruik van je woning.  Dit energieprestatiecertificaat EPC komt op je digitale woningpas. Zie Vlaanderen.be    Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid. 
 •  EPC-wegwijzer vlaams energie- en klimaatagentschap... VEKA  EPC-wegwijzer-mei 2023  en online aanvraag EPC-labelpremie (Fluvius.be) bij energierenovatie. 
 • Livios: premies en subsidies: geef je postnummer en gemeente in en zie op welke premies je recht hebt.